1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 4052047
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 256 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ដីសំរាប់លក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

- ID: TGCA-00219
- Property: Commercial Land
- Address: 200 m from street 06, Chroy Chongva Commune.
- Land Size: 16m x 16m
- Total Size: = 256 sqm
- Price: 1367/sqm
- Total Price: 350000$
- Title: Hard Title

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available