1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 3959518
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3883 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ការមើល

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar Chroy Changvar

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available