2 41 Toul Kork
2 41 Toul Kork
2 41 Toul Kork
2 41 Toul Kork
2 41 Toul Kork
2 41 Toul Kork
2 41 Toul Kork
2 41 Toul Kork

សង្ខេប

  • លេខយោង 3779924
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 490 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ឃ្លាំងសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-០០០៣៥
ឃ្លាំងសំរាប់ជួល
ទីតាំងៈ លើបណ្ដោយផ្លូវ ៥២៨ ខណ្ឌ ទួលគោក
ទំហំដីៈ ១៤ ម៉ែត្រ x ៣៥ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគាៈ ១៤ ម៉ែត្រ x ៣៥ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ ៣៥០០ ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
ចំនួនជាន់ៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី
រយះពេលនៃការជួលៈ ៥ ឆ្នាំ
ចំនួនលុយកក់ៈ ៥ខែ
ទំនាក់ទំនងៈ ០៧៨ ៨២៨-៨៨៥ | ០១៥ ៨២៨-៨៨៥ ដើម្បីមើលទីតាំង
អចលនវត្ថុជាក់ស្ដែង។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available