2 64 Russey Keo
2 64 Russey Keo
2 64 Russey Keo
2 64 Russey Keo
2 64 Russey Keo
2 64 Russey Keo
2 64 Russey Keo
2 64 Russey Keo

សង្ខេប

  • លេខយោង 3779832
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-០០០២៥
ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល ២ ល្វែងជាប់គ្នា
ទីតាំងៈ តាមបណ្ដោយ ផ្លូវ២៧៣ ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ
ទំហំដីៈ ១០ ម៉ែត្រ x ៣០ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគាៈ ៨ ម៉ែត្រ x ២៣ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ ៣៥០០ ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
ចំនួនជាន់ៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទីមួយ ជាន់ទី២ ជាន់ទី៣
រយះពេលនៃការជួលៈ ៥ ឆ្នាំ
ចំនួនលុយកក់ៈ ៥ខែ
ទំនាក់ទំនងៈ ០៧៨ ៨២៨-៨៨៥ | ០១៥ ៨២៨-៨៨៥ ដើម្បីមើលទីតាំង
អចលនវត្ថុជាក់ស្ដែង។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available