1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok
1 14 Sen Sok

សង្ខេប

  • លេខយោង 3779464
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 500 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ផ្ទះវីឡាសំរាប់លក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-០០០០៨
ផ្ទះវីឡាសំរាប់លក់
ទីតាំងៈ ផ្ទះលេខ ០៣ លើផ្លូវ ១០ សំរោងអណ្ដែត ភ្នំពេញថ្មី សែនសុខ
ទំហំដីៈ ២៥ ម៉ែត្រ x ២០ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគារៈ ១៥ ម៉ែត្រ x ១៣ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ ១៧០០០០ ដុល្លា
ទំនាក់ទំនងៈ ០៧៨ ៨២៨-៨៨៥ | ០១៥ ៨២៨-៨៨៥ ដើម្បីមើលទីតាំង
អចលនវត្ថុជាក់ស្ដែង។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available