2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ
2 79 ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 3722665
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ដីសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-០០១១៩
ដីសំរាប់ជួល
ទីតាំងៈ តាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១ ទល់មុខ ផ្សារហេងលី
ទំហំដីៈ ១០ ម៉ែត្រ x ២០ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ ២៥០០ ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
រយះពេលនៃការជួលៈ ៥ ឆ្នាំ
ចំនួនលុយកក់ៈ ៥ខែ
ទំនាក់ទំនងៈ ០៧៨ ៨២៨-៨៨៥ | ០១៥ ៨២៨-៨៨៥ ដើម្បីមើលទីតាំង
អចលនវត្ថុជាក់ស្ដែង។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available