2 24 ក្រុងភ្នំពេញ
2 24 ក្រុងភ្នំពេញ
2 24 ក្រុងភ្នំពេញ
2 24 ក្រុងភ្នំពេញ
2 24 ក្រុងភ្នំពេញ
2 24 ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 3722338
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

អាគាសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-០០១០៦
អាគាសំរាប់ជួល
ទីតាំងៈ តាមបណ្ដោយ ផ្លូវ សហព័ន្ធរ៉ូស្ស៊ី ក្បែស្ពាន៥មករា
ទំហំដីៈ ២០ ម៉ែត្រ x ៣០ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគាៈ ១៧ ម៉ែត្រ x ២៥ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ ៥៥០០ ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
ចំនួនជាន់ៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី
រយះពេលនៃការជួលៈ ៥ ឆ្នាំ
ចំនួនលុយកក់ៈ ៥ខែ
ទំនាក់ទំនងៈ ០៧៨ ៨២៨-៨៨៥ | ០១៥ ៨២៨-៨៨៥ ដើម្បីមើលទីតាំង
អចលនវត្ថុជាក់ស្ដែង។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available