2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey
2 64 Por Sen Chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3722052
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-០០០៩៤
ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល ២ ល្វែង
ទីតាំងៈតាមបណ្ដោយផ្លូវ២០០៤ ក្បែរប្រលានយន្ដហោះ
ទំហំដីៈ ១០ ម៉ែត្រ x ២០ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគាៈ ១០ម៉ែត្រ x ២០ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ ២០០០ ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
ចំនួនជាន់ៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី១ ជានទី២ ជាន់ទី៣
រយះពេលនៃការជួលៈ ៥ ឆ្នាំ
ចំនួនលុយកក់ៈ ៥ខែ
ទំនាក់ទំនងៈ ០៧៨ ៨២៨-៨៨៥ | ០១៥ ៨២៨-៨៨៥ ដើម្បីមើលទីតាំង
អចលនវត្ថុជាក់ស្ដែង។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available