2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey
2 70 Por Sen Chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3721770
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៥

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-០០០៥៣
ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល ២ ល្វែង
ទីតាំងៈតាមបណ្ដោយផ្លូវវេងស្រេង ក្បែអាងទឹក
ទំហំដីៈ ១៤ ម៉ែត្រ x ១២ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគាៈ ១៤ម៉ែត្រ x ១២ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ ៣៦០០ ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
ចំនួនជាន់ៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី១ ជាន់ទី២ ជាន់ទី៣ ជាន់ទី៤
រយះពេលនៃការជួលៈ ៥ ឆ្នាំ
ចំនួនលុយកក់ៈ ៥ខែ
ទំនាក់ទំនងៈ ០៧៨ ៨២៨-៨៨៥ | ០១៥ ៨២៨-៨៨៥ ដើម្បីមើលទីតាំង
អចលនវត្ថុជាក់ស្ដែង។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available