1 18 Por Sen Chey
1 18 Por Sen Chey
1 18 Por Sen Chey
1 18 Por Sen Chey
1 18 Por Sen Chey
1 18 Por Sen Chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3721606
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ផ្ទះសំរាប់លក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-០០០៥៩
ផ្ទះអជីវកម្មសំរាប់លក់
ទីតាំងៈ លើផ្លូវវេងស្រីង ទល់មុខផែស្ងួតសូងួន
ទំហំដីៈ ៤ ម៉ែត្រ x ១៦ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ ២៩០០០០ ដុល្លា
ទំនាក់ទំនងៈ ០៧៨ ៨២៨-៨៨៥ | ០១៥ ៨២៨-៨៨៥ ដើម្បីមើលទីតាំង
អចលនវត្ថុជាក់ស្ដែង។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available