2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok
2 14 Sen Sok

សង្ខេប

  • លេខយោង TGCA-00063
  • បន្ទប់ 7 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 600 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ជួល វីឡា Sen Sok Phnom Penh Thmey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available