2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey
2 70 Meanchey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3279668
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 378 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 9 បន្ទប់គេង
  • 13 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ចំណត
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey Boeung Tumpun

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available