2 79 Por Sen Chey
2 79 Por Sen Chey
2 79 Por Sen Chey
2 79 Por Sen Chey
2 79 Por Sen Chey
2 79 Por Sen Chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2019
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey Chaom Chau

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available