2 64 7 Makara
2 64 7 Makara
2 64 7 Makara
2 64 7 Makara
2 64 7 Makara
2 64 7 Makara

សង្ខេប

  • លេខយោង 2729308
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២ ជាន់ / 2
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ

សេវាកម្ម

  • ទទួលភ្ញៀវ 24/7

No information available

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ 7 Makara Mittapheap

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available