1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey

សង្ខេប

 • លេខយោង 2699336
 • បន្ទប់ 14 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 81 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 324 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង

ទីតាំង

 • 14 បន្ទប់គេង
 • 14 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណតខាងក្នុង

សេវាកម្ម

No information available

No information available

លក់ ផ្ទះ Meanchey Stueng Mean chey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available